Texelaar Nieuws

7 januari 2020 - de lammeren worden vanaf 20 januari verwacht
Binnenkort worden de lammeren weer geboren. Vanaf dit jaar is, zoals u misschien al had meegekregen, de lammertijd uitbesteed.

In april en juni gaan we de lammeren wegen. Alleen de beste ramlammeren worden geselecteerd voor verkoop als dekram. Na het tweede weegmoment in juni komen de rammetjes naar Vianen voor de verkoop. We hebben dan de groeicijfers, vruchtbaarheidsgegevens en gegevens over aflamgemak en andere bijzonderheden per dier in kaart gebracht om u te helpen bij de selectie.

Inmiddels is de wachtlijst geopend. U kunt vrijblijvend op deze lijst worden gezet. U zit nergens aan vast, maar wordt gegarandeerd in juni gebeld met de vraag of uw belangstelling nog actueel is. Als u tegen die tijd nog zin heeft om bij onze rammen te komen kijken kunt u meteen een afspraak maken.

Belangrijkste dekram voor seizoen 2020: Corriecravie Aberlour (foto hieronder)

  • tweeling
  • vleesindex in top 5% van Engeland
  • Zeer grote ram 78cm hoog, 93cm lang
  • fokt zeer goede bespiering
  • ooien lammeren makkelijk van hem1 januari 2020 - Een heel gelukkig en gezond 2020 gewenst14 mei 2019 - de lammeren zijn gespeend en groeien goed door
Binnenkort gaan we weer met de verkoop van start. De gewichten van de lammeren liggen op dit moment tussen de 35 en 45 kilo. Ze zijn nu 11-14 weken oud. Mocht u belangstelling hebben voor een dekram of fokooitjes, dan bent u natuurlijk welkom om te komen kijken.

Deze foto's zijn van vandaag.

Lidmaatschap van het Engelse stamboek
We zijn lid geworden van het Engelse stamboek, om de nieuwe importen en hun nakomelingen zuiver te houden, een complete afstamming te kunnen laten zien en hun groei- en scangegevens te kunnen vergelijken met andere Engelse Texelaars.
De naam van onze kudde is HELSDINGEN geworden, naar het buurtschap waar onze boerderij al sinds 1849 staat.

14 september 2018 - dekrammen zijn aan het werk
De planning voor volgend lammerseizoen is weer gemaakt. We maken dit jaar gebruik van 5 verschillende Engelse (import)rammen.
De lammeren worden in februari 2019 verwacht.

Cambwell Wallace: 14 ooien
Corriecravie Altruist: 12 ooien
Helsdingen Audi: 5 ooien
Corriecravie Aberlour: 4 ooien
Helsdingen Brutus: 1 ooi

5 april 2017 - lammertijd weer afgelopen
De lammertijd zit er weer op. Eind februari heeft de eerste koppel gelamd van Cambwell Wallace, Jansen Wonderboy en Jansen Wingman (Booroola drager). Alle drie de rammen zijn geselecteerd op een snelle groei en relatief hoge vruchtbaarheid.
Wallace heeft de meeste ooien gedekt, omdat hij ons vorig jaar goed bevallen is met zijn levendige zelfredzame lammeren met supergroei. Er lopen nog enkele jaarling rammen van hem en die groeien heel mooi door, dus we zijn blij dat we weer behoorlijk veel aanfok van hem hebben.
Wonderboy is een Fimber Jack zoon die twee jaar geleden bij de beste groeiers hoorde. Hij is een stoere ram met bijzonder veel lengte(91 cm), een goede broek en een heel gladde huid met kale buik. Hij is van een tweeling uit een Drinkstone napoleon moeder die ook wel eens een drieling heeft gegeven.
Wingman is een niet zo grote ram (71 hoog, 82 lang) met een mooi breed kruis, goed beenwerk en Booroola gen. Zijn moeder is een Rob Roy dochter uit onze ouwe importooi LJF07712 (8*18 lammeren) die afgelopen jaar naar Roemenië is verkocht. Om onze Booroola-tak nog wat meer maat te geven heeft hij ooien gedekt die meer dan 100 kilo wegen.

In maart hebben 11 ooien gelamd van eigen gefokte rammen Jansen Yochie(Fimber United King) en Jansen Yoshi(Cambwell Wallace). Beiden zijn van een drieling uit bewezen eigen moederlijnen en we hebben dan ook veel vertrouwen in de nafok van deze rammen.
Yoshi geeft erg knappe lammeren met mooie koppen en een gladde huid. De lammeren zijn wat lichter dan die van Yochie, wat fijne makkelijke geboortes heeft opgeleverd.
De lammeren van Yochie vallen meteen op door de extra breedte over de rug en de bredere koppen. Het zijn lomp zwaar gebouwde lammeren met een wat gewonere kop.

We hebben dit jaar naast onze eigen bloedlijnen weer nieuwe importlijnen aan onze koppel toegevoegd. In februari en maart zijn van 6 ooien 9 lammeren geboren. Vandaag hebben we deze lammeren gewogen om de groei tot 8 weken te bepalen. Deze groei zegt veel over de melkgift van de ooien en we selecteren daar al jaren actief op. De zwaarste ram (Helsdingen Anker) weeg 35 kilo, met op de tweede plaats Helsdingen Audi, met 33,5 kilo). We hopen dat deze jongens deze groei zullen vasthouden en dat we ze in het najaar kunnen gaan inzetten om exterieur en bespiering van onze schapen verder te verbeteren.

15 mei 2016 - lammeren gewogen
We hebben weer het jaarlijkse weegmoment op 8 weken gehad gisteren. Ondanks een aantal drieling gezoogde lammeren en lammeren die het samen met een half uier moeten stellen is de gemiddelde groei op dit moment toch nog 385 gram/dag. De beste lammeren zijn 500+ gram gegroeid. De snelste groeiers van dit jaar zijn onze Commando en Yunit, beiden met een groei ruim boven de 500 gram/dag van vader Valentine. Vooral voor Commando is het een hele prestatie, omdat hij van een drieling is. Hij weegt nu 34 kilo en is precies 8 weken oud. Zijn moeder is een dochter van handbank Rob Roy, die vorig jaar ook een drieling had. Deze week zullen we spenen, waarna we kunnen beoordelen hoe ze op eigen kracht zullen groeien, zonder de invloed van de hoeveelheid melk van moeder. Hieronder de weeglijst.

maart 2016 - lammertijd in volle gang
Op dit moment zijn we zo'n beetje op de helft van de lammertijd. Er zijn al 48 lammeren geboren met nog 12 ooien te gaan. We hebben dit jaar lammeren van Fimber United King, Fimber Union Jack, Logie Durno Valentine, Cambwell Wallace en Jansen Wasabi. De nieuwe importrammen lijken het tot nu toe goed te doen. Zoals verwacht hebben we van Valentine lange goed bespierde lammeren met gladde huiden. De lammeren van Wallace zijn zwaar en super zelfredzaam. Oudgedienden King en Jack hebben het weer goed gedaan. Opvallend is dat de dochters van Rob Roy dit jaar wederom met drielingen komen, zowel bij ons als bij Herman Aa.

16 augustus 2015 - Nieuwe dekrammen gekocht
In de afgelopen week zijn we bij twee bedrijven in Schotland geweest: Cambwell en Logie Durno. Bij beide bedrijven hebben we een ARR/ARR ram gekocht met een hoge vlees- én vruchtbaarheidsindex. De vaders van deze rammen zijn de bewezen rammen Haddo Titan en Cambwell Trademark. De moederlijnen waar onze rammen uit werden geboren zijn duurzame lijnen met een hoge lammerproductie. We hebben goede hoop dat deze aankopen kunnen bijdragen aan de vleeskwaliteit, groeisnelheid én moedereigenschappen van onze Texelaars.
Hieronder een filmpje van de aankoop van Valentine. Kijk bij de dekrammen voor de foto's.1 juli 2015 - Weeg en Scan resultaten 2015
15 mei 2015 - lammeren gewogen
We hebben inmiddels de Texelaar lammeren gewogen om een eerste indruk te krijgen van het groeivermogen van de lammeren, maar vooral van de melkgift van de moeders. De groeisnelheid ligt dit jaar erg hoog, wat deels te maken heeft met het wat grotere aantal eenlingen. Desondanks zijn we erg tevreden. Zes eenling ooilammeren met een groei van 500+ gram/dag en een drieling(allen onder de moeder) die het heel goed doet(340, 425 en 509 gram/dag). Inmiddels valt op dat King en onze Booroola ram heel evenredige lammeren hebben gefokt en dat er wat extreme groeiers te vinden zijn tussen de Jacks. De eerste lammeren zijn nu ook gespeend, dus kunnen verder rustig doorgroeien.


11 april 2015 - lammertijd voorbij
Het zit er weer op. De afgelopen weken hebben de Engelse Texelaars hun lammeren gekregen. Het is een goed jaar geworden met bijzonder weinig dode lammeren. De oudere ooien zijn dit jaar op 1,8 gemiddeld uitgekomen, 25 ooien kregen 44 lammeren. De jonge ooien hebben het ook goed gedaan met 1,4 (5*7). Er zijn vijf drielingen geboren uit ooien waarvan je het op basis van de afstamming had kunnen voorspellen. Er tekent zich nu echt een vruchtbare lijn af waar toekomst in zit!
King en Jack, onze nieuwe importrammen, hebben de verwachtingen waargemaakt. Van King hebben we de meeste lammeren. Het zijn hele vitale dieren met brede, best bespierde ruggen. Er zitten lammeren bij met extreme lengte, maar ook met opvallend beste bespiering. Jack heeft mooie lammeren gegeven. De vachten zijn glad, de koppen beter dan van King. Deze lammeren hebben een mooi model waarvan sommige echt extra in het oog springen. Verder hebben we uit onze grootste ooien 10 best bespierde lammeren van onze Booroola ram. Binnenkort sturen we de bloedmonsters weer naar Nieuw Zeeland om te laten onderzoeken welke lammeren Booroola drager zijn.

Al met al loopt er echt weer veel leuks tussen waar we mee vooruit kunnen. Met deze lichting gaat het steeds meer naar extreem lange, zware schapen die makkelijk lammen, goede moeders zijn en veel melk geven.

12 december 2014 - schapen ingeschreven
Op 12 december is Marjo van Bergen geweest om de schapen in te schrijven.
Leuk nieuws is dat er een record is gesneuveld met ooi 5592-59904. Deze werd gemeten op 78 hoog, 90 lang en 40 diep! Algemeen voorkomen 85 punten viel ook niet tegen. Nu maar hopen dat er een mooie ram uit komt vallen. Ze is drachtig van Booroola ram Ultra. Jansen u-Turn kreeg 86 punten algemeen voorkomen en 94 voor ontwikkeling (73-88-36).
Ooi 5592-59904


11 april 2014 - lammeren gewogen
De eerste lichting lammeren is alweer twee maanden oud, wat betekent dat we weer hebben gewogen om de melkgift van de ooien in kaart te brengen. Deze gewichten gebruiken we ook om te bepalen wanneer de lammeren gemiddeld 40 kilo zullen wegen. Begin juni zullen de lammeren worden gewogen en gescand om groei en spierdikte te kunnen verwerken in de vleeslam-index. De gemiddelde groei van de ramlammeren is nu 452 gr/dag en van de ooilammeren 414 gr/dag. De snelste groeiers van vorig jaar zijn alweer verslagen. Twee ooilammeren en twee ramlammeren van dit jaar zijn nu de snelst gegroeide lammeren sinds we in 2002 begonnen met wegen. In de komende maanden zal duidelijk worden welke lammeren op eigen kracht na het spenen de groei vast kunnen houden.14 juni 2013 - lammeren gescand en gewogen
Op 14 juni zijn de lammeren gewogen en gescand. De zwaarste ram was ruim 60 kilo (groei 543 gr/dag), een nieuw groeirecord sinds 2002! Ook bij de ooien is het record gesneuveld. Ooilam nr 22 groeide 469 gr/dag. Bij beide lammeren valt de enorme lengte op. Hieronder de lijst
30 april 2013 - lammeren gewogen
Een beetje eerder dan andere jaren hebben we het afgelopen weekend de lammeren gewogen. Vooral om de melkgift van de ooien te beoordelen vinden we dat belangrijk. De groei was goed met een totaal gemiddelde van 335 gr/dag. De topper is de snelste groeier sinds 2002 met 567 gr/dag. Hij woog 37 kilo op 8 weken leeftijd. Inmiddels loopt alles buiten. In juni zal het volgende weegmoment zijn. Dan kunnen we zien welke dieren veel groeivermogen op eigen kracht laten zien en is de invloed van de melkgift wat minder.

19 april - lammertijd 2013
De lammertijd is dit jaar weer goed verlopen. 30 overjarige ooien en 25 enters hebben samen 88 lammeren gebracht. De gemiddelde worpgrootte van de ouder ooien is 1.8, de jonge ooien hebben het met 1.4 ook goed gedaan. Vooral de Swif-Tex enters zijn goed begonnen. Bijna allemaal hadden ze een tweeling, waaruit maar weer blijkt wat een scheut Swifter bloed kan doen voor de vruchtbaarheid. Tow Truck en Salomon zijn de vaders van hun lammeren. Beide rammen hebben we ingezet vanwege de goede vruchtbaarheid van hun familie. Deze kruislingen (7/8 Texels) zullen dus geschikt zijn voor productie van slachtlammeren én fokooitjes. Rob Roy heeft weer een heel aantal knappe lammeren gegeven. Twee dochters van hem hebben makkelijk gelamd en extra mooie lammeren gegeven. Rob Roy mag daarom nog weer een jaartje blijven. Raver is weer goed voor extra diepe en goed bespierde lammeren en ook zijn dochters blijken makkelijk lammende ooien met goede moedereigenschappen. Dit jaar hebben voor het eerst lammeren van Fimber Sandokan. Hij heeft de verwachtingen waargemaakt door echt veel verbetering in het exterieur te geven. De Rossi lammeren pik je er makkelijk uit door de opvallende lengte en iets Nederlandse uitstraling met kleine oortjes en strakke ruggen.

9 januari - ongeveer 90 lammeren gescand
In november zijn de drachtige ooien gescand. 55 van de 60 ooien zijn drachtig van samen ongeveer 90 lammeren. De Texelaars van 3 jaar en ouder dragen bijna allemaal een tweeling. Bij de jongere ooien zijn wat meer eenlingen gescand, behalve natuurlijk bij de kruislingooilammeren die bijna allemaal met twee lammeren gaan beginnen. Op zaterdag 12 januari komen de tweeling dragende ooien naar binnen en rond 20 februari gaat de lammerij van start. De ooien zullen binnen twee weken lammeren, zodat we straks een mooie egale koppel lammeren hebben. Inmiddels is Rossi verkocht en mag in België voor nageslacht gaan zorgen. Bij ons zijn 9 ooien drachtig van deze 3/4 Engelse ram met 87 punten voor algemeen voorkomen.

7 juli - ooilammeren gewogen
Vandaag hebben we de ooilammeren nog eens gewogen om te zien hoe ze doorgroeien op alleen gras. Het gemiddelde gewicht is nu 44 kilo. De zwaarste ooien wegen rond de 55 kilo. Om dit jaar streng te kunnen selecteren en uit te breiden zullen we de meeste ooilammeren aanhouden. De vooruitgang in de groeisnelheid begint nu in de hele koppel zichtbaar te worden. We hebben in de afgelopen zeven jaar 6 ooitjes gefokt die meer dan 350 gr/dag groeiden tot 130 dagen, 5 ervan zijn van dit jaar! Voor schapenhouders die ooien hebben met veel Texels bloed en niet kunnen toegeven op gebruiksgemak en vruchtbaarheid verwachten we volgend jaar dubbeldoel rammen te hebben met veel Engels Texelaar bloed én een scheutje Swifter. Daarvoor hebben we zware Swif-Tex ooien aangeschaft waar weer een beste Engelse ram bij gaat.

15 mei - lammeren gewogen en gescand
Vandaag zijn alle lammeren gewogen en gescand om een vleeslamindex te kunnen berekenen waarmee onze dieren objectief op groei en spierdikte kunnen worden vergeleken met andere stamboek Texelaars. Ramlammeren groeiden gemiddeld 400 gram/dag en ooilammeren 350 gram/dag. Toppers kwamen dicht in de buurt van 500 gram.  Het gemiddelde gewicht was 38 kilo en de gemiddelde spierdikte 26 mm. Wat heel erg opvalt is dat een deel van de lammeren sneller gaat groeien tussen 8 en 13 weken. Dat is een teken dat het eigen groeivermogen groter is dan de melkgift van de moeder aankan. Intensiever management lijkt nodig om dit enorme genetische groeivermogen optimaal te kunnen benutten. Een overzicht van de cijfers staat hieronder.

2012 Groei en Scangegevens

6 april - lammeren gewogen
Vandaag hebben we de lammeren voor de eerste keer gewogen om een beeld te krijgen van de melkgift van de moeders en al een beetje een idee over de groeisnelheid. De gemiddelde groei is goed met 375 gr/dag. Ooilammeren groeiden 345 gr/dag en de rammetjes 400 gr/dag. Snelste groeiers tot nu toe zijn ramlam 59905(534 gr/dag), ramlam 59772(520 gr/dag) en ooilam 59910(500 gr/dag). Rond half mei zullen de lammeren gewogen en gescand worden door een keurmeester van het NSFO om een betrouwbare vleeslamindex te laten berekenen. Hieronder een overzicht van de weeggegevens.

23 februari - lammerij goed verlopen
Het zit er weer op. Tussen 3 februari en vandaag hebben 40 ooien gelamd. Samen hebben ze 68 lammeren gebracht(1,7 gemiddeld).
Voor het eerst sinds 2008 hebben we weer eens een fatsoenlijk aantal ooilammeren, dus dit jaar kan er flink worden geselecteerd. Handbank Rob Roy heeft grote lange lammeren gegeven die makkelijk geboren werden en snel in de benen waren. Ze hebben de groei snel te pakken en laten nu al een goede rugspier zien. Van Fimber Raver hebben we iets blokkiger lammeren die ook goed fit waren. Onze Booroola ram Sitting Duck heeft 4 ooilammeren en een klein rammetje gegeven, dus helaas dit jaar geen potentiële Booroola ram erbij. Van Alwent Split hebben we zoals verwacht meer typische Texelaar lammeren gekregen met mooie kopjes en een dikke rug. Hier en daar springen er al een paar lammeren uit.

Augustus 2011 - EXPORT NAAR RUSLAND

juli 2010 - tripje naar Engeland 
Ook dit jaar ben ik weer in Engeland geweest. Nu om een keer mee te maken hoe een show in Engeland gaat en de fokker van onze schapen te helpen met voorbrengen. Verschil met Nederlandse keuringen is dat de dieren zonder halster geshowd worden. Als je er dan een treft die weg wil.. De ring was gelukkig niet groot en omstanders hebben geholpen om de ontsnapte ooi op te vangen. Het was leerzaam en gezellig. De anderhalfjarige ram kreeg een 2e prijs. Volgend jaar weer!