Achtergrond

Achtergrond van onze Texelaars
Onze Texelaars stammen af van enkele topbedrijven in Engeland: Alwent, Fimber, Handbank, Cambwell, Ettrick, Grougfoot, Corriecravie, Millend en Logie Durno. Deze bedrijven fokken al ruim 30 jaar Texelaars en doen al jaren aan performance recording. Dit houdt in dat alle lammeren elk jaar worden gewogen op 8 en 21 weken leeftijd en worden gescand op spierdikte en vetbedekking.

Deze gewoonte hebben we overgenomen en zodoende hebben we een goed beeld van de melkgift en het groeivermogen van onze Texelaars.

We gaan regelmatig naar Engeland om nieuwe bloedlijnen uit te zoeken. We hebben dieren geïmporteerd in 2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 en 2018.